052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

הכנת תוכניות בטיחות

דף הבית >> הכנת תוכניות בטיחות
 
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות (ע"פ התקנות תשע"ג 2013)

חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תכנית בטיחות", הכוללת נושאים כגון: תוצאות סקר סיכונים,
נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי הבטיחות והבריאות, פרוט הדרכת
הבטיחות המתוכננת להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום, ועוד.
בשנת 2013 התפרסמו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013.
תקנות אלה מפרטות דרישות להכנת תכנית הבטיחות.
"תכנית ניהול הבטיחות" - 
הכנת תוכניות בטיחות - מהווה פריצת דרך בכל הקשור לניהול הבטיחות במקומות העבודה.


מבנה תוכנית הבטיחות
א. סקר סיכונים.   
ב. נוהל איתור מפגעים, סילוק מפגעים ומניעתם.
ג. המבנה הארגוני של מערך הבטיחות.
ד. השתלמות והדרכת עובדים בנושא בטיחות וגיהות.
ה. רשימת הציוד והחומרים החייבים בבדיקות רפואיות.
 ו. רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות. 
ז. נוהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתיים. 
ח.  נוהלי הבטיחות למצב חירום.
ט. לוח זמנים לביצוע
 
 
חובת ההכנה
מחזיק מפעל המעסיק 50 עובדים ומעלה כמפורט בתקנות, או לפי החלטת מפקח עבודה אזורי.

מכין התוכנית
העוסק בבטיחות שקיבל הכשרה מתאימה.
אדם אחר אשר לו כישורים מתאימים ואושר ע"י מפקח העבודה הראשי.
מומלץ לראות אישור רשמי של מכין התוכנית.

לקוחות נבחרים
מאפה הבלקן, סיילד אייר, מוסך קלדרון, ברן אפקו, קל בניין, משק שדה בוקר.


 הכנת תוכניות בטיחות

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים