052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

יועץ בטיחות למבנה ציבור

דף הבית >> יועץ בטיחות למבנה ציבור
 
יועץ בטיחות למבנה ציבור / עסקים

בהגשת תוכניות לוועדת התכנון והבנייה,ידרשו חוות דעת יועץ בטיחות.
חוות הדעת תכלול פרוגרמת בטיחות ותוכנית אדריכלית לבטיחות,
אשר תתן מענה לכל דרישות הבטיחות של הרשויות השונות :
כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות,משרד הפנים.משרד איכות הסביבה,
משרד הכלכלה . בהתאם לסוג העסק, המבנה ויעודו.


מבנה ציבור הינו מבנה המוגדר כמבנה לשימוש הציבור ו/או להתקהלות כגון:
בית חולים, סופר מארקט,בית כנסת,בית ספר, חנות כל-בו, בית מלון, בריכת שחייה,
אולם ספורט, בית קפה, מסעדה, גן אירועים, אכסניה, בית הארחה, גני ילדים, אמפיתאטרון,
בית קולנוע, תאטרון, מרכז מסחרי, בנק, פאב, ועוד רבים אחרים.
חלק נכבד מדרישות הבטיחות חייבות להיות מוקמות בשלב הבנייה/שיפוץ,
ומכאן החשיבות להכירם מוקדם ככל שניתן וכמובן לאשרם ברשויות השונות.
אי הכנת תוכנית בטיחות מקצועית ומתאימה תוביל לאי מתן רישוי עסק/היתר איכלוס.

השירותים יכללו:
הכנת תוכנית בטיחות המתאימה לסוג העסק/מבנה הציבור
הכנת דרישות בטיחות למערכות השונות בעסק/מבנה הציבור
הכוונה ויעוץ הקבלנים בעניין הבטיחות
נפקח פיקוח עליון ליישום ההמלצות
הכנת תוכנית אדריכלית בטיחות למבנה
ייצוג מול הרשויות
חוות הדעת כוללת הכנת דרישות כיבוי אש


 
יועץ בטיחות - הכנת תיק שטח   יועץ בטיחות
רישוי עסק  ובטיחות לבריכת שחייה                                    בית מלון שני תכנון ופיקוח


יעוץ בטיחות, בטיחות  בהקמת מבנה ציבור, כיבוי אש בעסק, כיבוי אש במבנה ציבור,
יעוץ בטיחות לעסק, הכנת תוכנית בטיחות לעסק, הכנת תוכניות כיבוי אש, יועץ כיבוי אש,
תוכנית רישוי עסק, תוכנית כיבוי אש, תוכניות כיבוי אש.

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים