052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

קורס אתתים

דף הבית >> קורס אתתים
 
קורס אתתים
בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים),
תשנ”ג 1992 – מוגדר תפקידו של אתת מוסמך כאחראי על מתן הוראות,
בכל שיטה שהיא – בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את
ההוראות לעגורנאי – בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון
אונקל העגורן.


תנאים:
♦ 
מלאו לו 18 שנים.
♦ הוא עבד במשך שבועיים במתן איתות לעגורנאים בהשגחתו הישירה של אתת מוסמך.
♦ הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה,
    ונמצא מתאים למתן איתות.

♦ סיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים בבית ספר שקיבל הכרה לשם כך ממפקח עבודה ראשי.

אנו נטפל ברישום העובד באתר מנהל הבטיחות
ננפיק תעודד אתת
ניתן להפנות לרופא תעסוקתילפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים