052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

קורס נאמן בטיחות בעבודה

דף הבית >> קורס נאמן בטיחות בעבודה
 
קורס נאמן בטיחות בעבודה

מטרת הקורס להכשיר את המשתתפים לתפקיד נאמן בטיחות בעבודה. 
הקניית ידע לביצוע התפקיד בארגון / מפעל, לימוד חוקים ותקנות רלוונטיות.
לימוד דרכי שיפור של תנאי הבטיחות והגיהות במקום העבודה.
בהתאם לתקנה 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),
מנהל הארגון נדרש להכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות לביצוע
תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק. ההכשרה צריכה להינתן על ידי מוסד הדרכה שאושר
לכך על ידי מפקח עבודה ראשי במנהל הבטיחות שמשרד העבודה.
תפקידו של הנאמן בטיחות בעבודה: לסייע בהבטחת שלומם של העובדים מפני
סכנות ומפגעים. שיפור תנאי הבטיחות בארגון. הדרכת עובדים בנושאי בטיחות
רלוונטיים. לסייע לאנשי צוות הניהול בנוגע לבטיחות העובדים וקידום את 
התודעה בנושאים אלו.


עיקרי נושאי הלימוד:
חוקים ותקנות.

 בעלי תפקידים בבטיחות בארגון.
 ציוד מגן אישי.
 גורמי התאונות והגורם האנושי.
 עבודה בגובה ומשטחי עבודה.
 עקרונות הגנת מכונות.
 סיכוני אש וטיפול באירוע חירום.
 חומרים מסוכנים.
 גיהות תעסוקתית.
 סיכוני חשמל וכלים מטלטלים.
 מסירת מידע והדרכת עובדים.
 עקרונות תוכנית לניהול בטיחות.
 ניהול סיכונים וסקר מפגעים.

משך הקורס 3 ימים, 24 שעות לימוד
הקורס מוכר על ידי מנהל הבטיחות במשרד העבודה

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים