052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

רישוי עסק קבוע

דף הבית >> רישוי עסק קבוע
 

רישוי עסק קבוע
על פי צו רישוי עסקים 2013  קיימים עסקים החייבים ברישוי עסק על מנת להפעיל את העסק.

על מנת לקבל רישוי עסק מהרשות המקומית/אזורית/עירייה נדרש לפנות למספר משרדי ממשלה
לעמוד בדרישות בהתאם לסוג וייעוד העסק , כמצוין צו רישוי עסקים).
הצו החדש מקל יחסית על הדרישות וקובע מי מאשר את הרישוי עסק - משרד הפנים, משטרת ישראל,
איגוד ערים לכבאות, משרד הבריאות, הרשות המקומית , משרד איכות הסביבה.
רצוי להיערך לרישיון העסק כבר בשלב התכנון או בשלב ההקמה.
עסק שפועל חייב לפעול עם רישוי עסק, וללא רישוי עסק מחזיק המקום ומפעילו עובר על החוק
אי עמידה בדרישות רישוי העסקים עלול לגרום לנקיטת הליכי סגירה או פינוי מצד
הרשות המקומית, ולהפסדים כספיים.

לשם קבלת רישיון עסק נדרש:
על העסק להיות ערוך בהתאם לייעודי ובהתאם לדרישות המשרדים השונים.
נדרש לעבור בדיקה ואישור איגוד ערים לכבאות, לרבות הכנת תוכנית אדריכלית "בטיחות כיבוי אש".
נדרש להכין תוכנית אדריכלית "תוכנית העמדת עסק" (דרישת הרשות)
כמו כן לכל עסק נדרש האישורים ו/או היועצים השונים, ולכן ברשותנו מס' יועצים
מהנדס קונסטרקטור, מהנדס חשמל, יועץ בטיחות, אדריכל, מהנדסת מזון. 

    
תיאטרון הפרינג' בבאר שבע   מלון שני בירושלים


רשימת עסקים המחייבים ברישיון עסק

 
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013רישיון עסק, רישוי עסקים, יעוץ לרישוי עסק, רישוי עסק בתל-אביב, רישוי עסקים בראשון לציון, רישוי עסקים בפתח תקווה, יועץ לרישוי עסק, רישוי עסק בחיפה,
רישוי עסק בירושלים, רישוי עסק בגבעתיים, רישוי עסק ברמת גן, רישיון עסקים, רישוי עסק ברעננה, רישוי עסק למסעדה, רישוי עסק למפעל, רישוי עסק לבריכת שחייה,
רישוי עסק לאולם, רישוי לתאטרון, רישוי עסק לאמפיתאטרון.


לפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים